Nerđajući čelik je zavario lulu proizvodnog procesa:

– Za zavarivanje cev-polirani-end---inspekciju (štampanje) - ambalaža - isporuka (skladištenje) (dekorativne cev)
–--Cijev za zavarivanje-grijanje tretira ispravljanje – korekcija – - kraj – Tejlora--testa - kiselim (štampanje) - ambalaža - isporuka (skladištenje) (zavarene industrijske cevi)